Prolan

TEST - type
0.00 ( 0 votes )
Cena: Na prośbę Na prośbę

Opis

Proponowany przez nas system Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji. Programy ERP pozwalają na łatwe generowanie analiz marketingowych oraz finansowych dla różnych aspektów działalności firmy. Pozwala to bardzo efektywnie, szczegółowo i przejrzyście planować oraz budżetować koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. Prolan ERP niewątpliwie należy do najbardziej zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie systemów ERP funkcjonujących na polskim rynku. To system wielooddziałowy czasu rzeczywistego. Doskonale nadaje się do pracy zdalnej w rozproszonej sieci. Do uruchomienia aplikacji nie jest potrzebny dodatkowy serwer terminali, czy dodatkowe oprogramowanie, które zwiększałyby nie tylko koszt zakupu, ale także eksploatacji.

Informacje dodatkowe

Sektory Księgowość, Budowa, Sztuka i kultura, Handel elektroniczny, Flexbranche, Hurt, Międzynarodowy, Logistyka, Edukacja, Rząd, Produkcja, Usługi biznesowe, Opieka zdrowotna, Inny
Liczba pracowników 1 pracownik, 2-10 pracowników, 11-25 pracowników, 26-50 pracowników, 51-250 pracowników, > 250 pracowników,
Trial Nie
Advantage 1 Potężne narzędzie
Advantage 3 Lepszy zwrot
Advantage 2 Stymuluj wzrost
Opis księgowość Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.
Opis budowa Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.
Opis sztuka Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.
Opis handel Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.
Opis flex Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.
Opis hurt Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.
Opis miedzynarodowy Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.
Opis logistyka Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.
Opis edukacja Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.
Opis rząd Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.
Opis produkcja Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.
Opis usługi Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.
Opis opieka Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.
Opis inny Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.

Rating

test